EWCH UWCH

tir ar werth yn samana samana tir ar werth

Tir ar Werth yn Samana - Samana ar Werth
Eiddo tiriog Samana
Tir Samana ar Werth
TIROEDD ar Werth yn Samaná, Gweriniaeth Dominica. Gweld lluniau a rhestru manylion Samaná, Sylw Buddsoddwyr, Datblygwyr Tir sydd â diddordeb yn y WERINIAETH DOMINIGOL.
Os ydych chi'n chwilio am Diroedd i'w Brynu yn Samana. Fy enw i yw Misael Calcano. Ychydig o Diroedd sydd gennyf ar werth gan fy nheulu gyda phob dogfen. Tiroedd cyfreithlon o flaen y traeth a hefyd gyda golygfa anhygoel o'r cefnfor. Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.

Buddsoddwch yn Samana
Pam Buddsoddi yng Ngweriniaeth Ddominicaidd Samana?
Mae Samaná yn gyrchfan o draethau euraidd diddiwedd, dyfroedd gwyrddlas a chledrau cnau coco yn siglo mewn gorwel gwyrdd, rhythmau Caribïaidd, rðn a chwrw. Tref o bobl glên a hiwmor heintus, lle mae popeth yn hamddenol a digynnwrf.
Yn Samaná nid yw'r straen yn bodoli, mae pobl sy'n byw yma yn mwynhau cribo traeth a seigiau wedi'u gwneud yn seiliedig ar fwyd môr ffres a gludir gan bysgotwyr ar lan y traeth.
Os mai byw ym mharadwys fu'ch breuddwyd erioed, yn Samaná mae nifer o brosiectau wedi'u hadeiladu'n ddiweddar, rhai'n cael eu hadeiladu a rhai eisoes wedi'u gorffen lle gallwch chi ddod o hyd i'ch cartref nesaf.
Dod o hyd i Eiddo ar werth yn Samana. Chwilio am eiddo tiriog a dod o hyd i'r rhestrau diweddaraf o Samana Eiddo ar werth.

Llawer Samana Ar Werth


Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.

Llawer a Ffermydd Samana


Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.

Samana Ocean View lot ar Werth Eiddo


Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.

Eiddo blaen Traeth Samana ar Werth


Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.1
2
3
4
5
6
Blaenorol
Nesaf


Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy whatsapp: +1-809-720-6035.

Parque Nacional Los Haitises, Gweriniaeth Dominicana
cyWelsh